Tehtud koolitused ja konsultatsioonid

EOÜ arengustrateegia

3 päeva + konsultatsioon

22 osalejat

Projekti rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja selle eesmärgiks oli välja töötada Eesti Ornitoloogiaühingu arengustrateegia ning rahastamismudel.

Arengukavade ja strateegia teemal oleme sageli tavapärase koolituse asemel soovitanud seminari tüüpi lähenemist, kus põhirõhk on koolitaja eestvedamisel toimuvatel ajurünnakutel ja aruteludel.

Meie põhiülesandeks projektis oli kolme seminari ettevalmistus (I visiooniseminar, II organisatsiooni arengu seminar, III rahastamismudeli ja tegevuskava seminar) ja ohjamine. Lisaks viidi strateegia ettevalmistamise etapis läbi liikmeskonna ootuste ja tagasiside uuring ning koostööpartnerite tagasiside uuring. Projekti tulemusena valminud arengukavas on olulisemateks saavutusteks valdkondade selgem fookus ja tulemuslikkus - selgemad, mõõdetavad strateegilised eesmärgid ja lahti kirjutatud tegevused. Vaata arengukava siit.

“Arengukava koostamise järgselt võib öelda, et Margusel oli väga suur roll selle protsessi õnnestumises. Organisatsioonist väljaspool olev inimene, kes  oskab näha suurt pilti ning kohasel viisil ka organisatsiooni probleemkohtadele osutada ja muutusi läbi viima julgustada, on väga vajalik. " 

Liis Keerberg EOÜ poolne partner ja projektijuht

” Marguse töö  projekti ettevalmistamisel oli kaalutletud, ärakuulav ning toetav. Taustamaterjalide ettevalmistamisel toimusid vestlused asjassepuutuvate inimestega organisatsiooni erinevatelt tasanditelt. See lõi eeldused, et  edaspidine arengukava arutelu baseerub võimalikult mitmekesisel, ühiselt mõistetaval platvormil. Arengukava ettevalmistamise töös oli tunda professionaalset kätt ja kogemust, mis lõi ühest küljest avatud ja edasiviiva mõttekeskkonna, teisalt andis tuge ja lootust võimalikult hea lõppresultaadi saavutamiseks.”

Andres Kalamees EOÜ tegevjuht 
© 2018 Innovatiivne Arengupartner

Please publish modules in offcanvas position.