Meie missioon on

koostöös kliendiga saavutada positiivne muutus inimeses, meeskonnas, organisatsioonis.
Konsulteerime juhte ja personalijuhte muudatuste läbiviimisel, personali värbamisel ning palgapoliitika ja hindamissüsteemide kujundamisel.
Oleme keskendunud asutusesisestele arenguprogrammide läbiviimisele. Vaata lähemalt.

Uuringud

Töökorralduse, eestvedamise, töötajate motivatsiooni ja pühendumise uuringud. Kliendi lojaalsuse ja rahulolu hinnangud ning müügiuuringud.

Mis teeb meid heaks arengupartneriks?

Pühendumine ja kirg
Meile meeldib see valdkond millega tegeleme. Me naudime oma tööd, selle muutlikku iseloomu ja võimalust pidevalt arenda, õppides uutest projektidest, erinevatelt klientidelt, erinevatelt inimestelt. Me otsime huvitavaid võimalusi ja ootame uusi väljakutseid.
Taime areng

Keda koolitame

Suure osa meie tööst moodustavad tellimuskoolitused, sõltuvalt teemast ja eesmärgist koolitame väga erinevas kombinatsioonis juhte, spetsialiste ja meeskondi. Kui koolituse eesmärgiks on konkreetsed kompetentsid, oskused on sihtgrupiks sageli ühte tüüpi juhid või spetsialistid, näiteks uued juhid, keskastmejuhid, valdkonnajuhid klienditeenindajad. Struktuurimuudatuste ja meeskonnatööga seotud koolituste sihtgrupiks on muudatuses osalevad osakonnad, erinevad projektitiimid ja meeskonnad. Suuremate muutuste, näiteks asutuste ühinemise puhul, tulemusjuhtimise juurutamisel on koolitusgrupis koos erineva tasandi juhid ja spetsialistid. Koolituste erinevast disainist ja sihtgrupi moodustamise võimalustest annavad hea ülevaate tehtud tööd.

Koolituse ja konsultatsiooni kliendid

Avalik sektor
Vabaühendused
Erasektor
Teised

Konsultatsiooni ja uuringute valdkonnad

Personalijuhtimine90%
Töötajate pühendumine ja motivatsioon95%
Muudatuste juhtimine60%
Klienditeenindus80%
Müügi edendamine70%

Konsulteerimine

Usalduslik kliendisuhe ja pikemate koolitusprogrammide mõju kindlustamine organisatsioonis sisaldab endas alati konsultatsioonitegevust. Aja jooksul on on meie meeskonnas välja kujunenud mitmed iseseisvad konsultatsiooni suunad. Oleme konsulteerinud kõigi kolme sektori  juhte ja personalijuhte organisatsiooni töökorralduse tõhustamisel, personalistrateegia kujundamisel ja personalipoliitkate rakendamisel. Omavalitsusjuhte oleme nõustanud haridusvõrgu korrastamisel ja liitunud omavalitsuste käivitamisel. Lisaks oleme konsulteerinud erinevaid, peamiselt avaliku teenistuse ja mittetulundussektori organisatsioone arengukavade koostamisel. Oleme konsulteerinud personalijuhte töötajate pühendumise ja personali arendmise valdkonnas.

Konsultatsioonid on väga tihedalt seotud uuringutega. Näiteks personali rahulolu või müügi, teeninduse valdkonna konsultatsioonide oluliseks sisendiks on just kliendi tagasiside uuringud. 

© 2018 Innovatiivne Arengupartner