Tehtud koolitused ja konsultatsioonid

Projektijuhtimine praktikutele

  2 päeva

  15 osalejat

Klient ja sihtgrupp

CES Estonia on rahvusvahelise kontserni tütarfirma ja suurim raudbetoonist ehitiste projekteerimisbüroo Eestis. Organisatsiooni olulisim ressurss on projekteerijate-inseneride oskusteave ja kogemused. Töö toimub projektipõhiselt väikestes meeskondades, kuhu kuulub enamasti 2 - 4 inimest. Koolituse sihtgrupiks olid ettevõtte juhtkond üksuste juhid ja projektijuhid - kokku tosin osalejat.

Koolitus

Tellija küsitud koolitusteemaks oli aja- ja projektijuhtimine. Koolitusele eelnesid vestlus juhtkonnaga ja fookusgrupi intervjuu osalejatega. Nende vestluste põhjal otsustasime, et efektiivse põhitegevuse kõrval on oluline teadvustada projektijuhtidele nende rolli meeskonna eestvedajana. Koolituse üheks konkreetseks eesmärgiks seadsime koosolekute kasutuselevõtu projektide käivitamisel ja ohjamisel. Kuna osalejad olid motiveeritud oma valdkonna fännid sobisid soojenduseks arutelud ja ajurünnakud töökorralduse ja efektiivsuse teemadel. Koosolekute teema käsitlemisel kasutasime nii “idee müüki” kui praktilist simulatsiooni. 

Koolituse tulemused ja tagasiside

Osalejate suulises tagasisides oli minu jaoks kaks olulist märki, korduvalt mainiti koolituse olulisemaid põhisõnumeid, mitmed osalejad tunnistasid algse skeptilise hoiaku muutumist koolituse käigus. 2 nädalat peale koolitust oli oluline osa projektijuhtidest omal initsiatiivil hakanud kasutama koosolekuid. Koolituse õnnestumisele aitas kindlasti kaasa Kaspari (tegevjuht) ja Aivi (personalijuht) paindlik kaasa mõtlemine koolituse ettevalmistamisel. Viitasin koolituse järelkohtumisel, et kasulik oleks nüüd mõju saavutamiseks osalejaid nii innustada kui kannustada ja olin väga meeldivalt üllatunud kui sain vastuseks Aivilt " ... mainin, et eelmisel nädalal tegime jätkukohtumise koolitusel osalejatega, et jagada senist kogemust õpitu rakendamisel. Olid mõned väga head näited aga mis veelgi olulisem – need kes midagi rakendanud pole, pidid põhjendama, mis neid takistanud on."  Sellised jätkukohtumised võiks olla igapäevane praktika kõigis organisatsioonides koolitusinvesteeringu kindlustamiseks. 

"Koolitus andis väga positiivse kogemuse ja pani enda tegevuse üle kriitiliselt mõtlema. Osalejatele meeldis, et koolitusel sai aktiivselt osaleda ja arutelud aitasid välja tuua lahendamist vajavaid murekohti. Kiidame väga Margus Nurga personaalset lähenemist ettevõttele, koolituskava ning toodud näited haakusid otseselt meie tegevustega ning pakutud ideed on reaalselt rakendatavad. Kommunikatsioon ja meeskonnatöö on kaks peamist elementi mida igapäevatöös saame parandada ning läbiviidud projekti- ja ajajuhtimise koolitus aitab sellele kindlasti kaasa."

Aivi Vaga CES Estonia personalijuht

"Minule isiklikult oli see koolitus meeldiv kogemus, sest koolitaja tabas hästi ära, mis meil tänasel hetkel aja-ja projektijuhtimise osas oli vajalik juurde õppida ja rakendada. Mina jäin koolitajaga väga rahule. Ausalt öeldes oli koolitaja üks esimesi, kes meid ka kuulas ja seoseid suutis luua. Tavaliselt koolitaja edastab lihtsalt ettevalmistatud presentatsioonina teksti, mõned pildid ning ei süvene üldse. Margus Nurk oli kindlalt tase kõrgem."

Kaspar Ots CES Estonia tegevjuht
© 2018 Innovatiivne Arengupartner

Please publish modules in offcanvas position.