Tehtud koolitused ja konsultatsioonid

Eesti Panga juhtimismeeskond ja väärtused

9 päeva

~ 110 juhid ja spetsialistid

Klient ja koolitusvajadus

Eesti Pank on unikaalne teabeorganisatsioon, kus väärtustakse kõrgelt asjatundlikkust ja professionaalsust. Vahetult koolituse eel toimus organisatsioonis juhatuse vahetus. Kliendi sõnastatud lähteülesandeks oli:

  1. Kujundada avatud suhtlemisega tihe meeskonnatöö uue juhatuse ja osakonnajuhtide vahel.
  2. Kindlustada juhatuse ideede, prioriteetide jõudmine spetsialisti tasandile.
  3. Hinnata organisatsioonis sõnastatud väärtuste toimivust ja vajadusel neid “värskendada”, jõustada.

Koolituse tulemused

Tellija antud selge lähteülesanne ja vabad käed lähenemisviisi valikuks oli päris inspireeriv. Pakkusime välja seminari tüüpi lähenemise, mille ideeks oli läbi viia avatud arutelud organisatsiooni jaoks olulistel teemadel nii juhtide kui spetsialistide ringis. Umbes kolmandiku koolitusest moodustas meie pakutud oskusteave organisatsiooni hetkeseisu analüüsimiseks ja arenguvõimaluste kaardistamiseks (klassikaline koolitus) ning kaks kolmandikku moodustasid erinevad arutelud intrigeerivatel teemadel. Arenguprogrammi mõju saavutamiseks oli oluline kaasata aruteludesse kriitiline hulk töötajaid erinevatest üksustest.  Projekti juhatas sisse 2 päevane juhtkonna seminar, millele järgnesid kuus 1 päevast spetsialistide seminari, programm lõppes juhtide kokkuvõtva seminariga. Seminaride teemadeks olid EP väärtused ja organisatsiooni kultuur, organisatsiooni töökorraldus ja inimeste juhtimine. Toimunud arutelude eesmärgiks oli kujundada ühtsem nägemus ja lähtekoht organisatsiooni arendamiseks ning inimeste juhtimiseks Eesti Pangas. Lisaks seminaride ohjamisele oli meie rolliks vahendada erinevate gruppide arvamusi, st oluline sisend  spetsialistide aruteludeks tuli juhtide koolituse grupitöödest ja  teistelt juba toimunud spetsialistide seminaridelt. Lõpuseminaril tegime juhtidele kokkuvõtte spetsialistide seminaride tulemustest ja pakkusime juhtidele välja neli suuremat teemat arenguvõimaluste ja konkreetsete parendustegevuste kaardistamiseks.

Tulemused

Nii koolitusel osalenud juhid kui spetsialistid tunnistasid koolituse mõju organisatsiooni tasandil. Osalejate tagasiside põhjal õnnestus meil väga hästi suure hulga erinevate inimeste  kaasamine sisulisse arutellu organisatsiooni jaoks olulistel teemadel. Eraldi rõhutati seminaridel valitsenud mõnusat õhkkonda. Meie jaoks kõige olulisem ja huvitavam EP projektis oli näha kuidas koolitusega on võimalik mõjutada nn pehmeid teemasid organisatsiooni tasandil. 

© 2018 Innovatiivne Arengupartner

Please publish modules in offcanvas position.